Προσφορά Μόνο Για Εσάς

Μηνιαία προσφορά με 20€ ελάχιστη προκαταβολή

Χαλιά μηχανής ποιοτικός βιολογικός καθαρισμός και άμεση επιστροφή 4.5€ το m2  από 4.9€ το m2

Χαλιά μηχανής ποιοτικός βιολογικός καθαρισμός και φύλαξη 4.9€ το m2  από 5.5€ το m2

Χειροποίητα Χαλιά ποιοτικός βιολογικός καθαρισμός και φύλαξη 6.9€ το m2  από 7.5€ το m2

Δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.

 

Λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής τιμής, ελάχιστη χρέωση ανά παραγγελία 25,00€

Περιοχές που ισχύει η προσφορά

Προσφορά Μόνο Για Εσάς

Μηνιαία προσφορά με 20€ ελάχιστη προκαταβολή

Χαλιά μηχανής ποιοτικός βιολογικός καθαρισμός και άμεση επιστροφή 4.5€ το m2  από 4.9€ το m2

Χαλιά μηχανής ποιοτικός βιολογικός καθαρισμός και φύλαξη 4.9€ το m2  από 5.5€ το m2

Χειροποίητα Χαλιά ποιοτικός βιολογικός καθαρισμός και φύλαξη 6.9€ το m2  από 7.5€ το m2

Δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.

 

Λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής τιμής, ελάχιστη χρέωση ανά παραγγελία 25,00€

Περιοχές που ισχύει η προσφορά